Informacja dla Mieszkańców

There are no translations available.

Green house

Od 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie przepisy 
Uchwały antysmogowej dla Małopolski

 

Wójt Gminy Brzeznica informuje, że z dniem 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie przepisy uchwały 
antysmogowej dla Małopolski i zacznie obowiązywać zakaz spalania mułów i flotów węglowych
oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%, natomiast wszystkie nowo eksploatowane kotły,
piece i kominki powinny spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie 
emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.

 

WYMAGANIA CO DO JAKOŚCI STOSOWANYCH PALIW

 

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce zacznie obowiązywać zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe - drobny pył węglowy o ziarnach do 3mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń, decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.

Wprowadzony zostanie zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane - jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.  

 

OBECNIE UŻYTKOWANE KOTŁY GRZEWCZE

 

Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewnoktóre nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Mieszkańcy będą mieli na ich wymianę 10 lat.

Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku, będą mogły być użytkowane do końca swojej żywotności.

 

NOWE KOTŁY GRZEWCZE I KOMINKI

 

Od 1 lipca 2017 roku będzie możliwa eksploatacja nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno, spełniającego wymogi ekoprojektu, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EC(WE).

Lista kotłów spełniających wymogi ekoprojektu znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod linkiem:  http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

 

NOWO INSTALOWANE KOMINKI

 

od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.

Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%.

Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

 

KONTROLA PRZESTRZEGANIA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

 

Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów - np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji.

Jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów, będzie zachodziło domniemane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5.000 zł.

 

Przypominam, że

 

Mieszkańcy, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania np. gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł, spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie  http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

 

 

ekoportal