There are no translations available.

 

OGL2

 

 

Szanowni mieszkańcy,

W dniu 7 maja 2019 roku podczas Sesji Rady Gminy Brzeźnica, Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Przyjęto metodę naliczania opłaty od osoby.

 

Read more...

 
There are no translations available.

 

OGL2

 

Wójt Gminy Brzeźnica uprzejmie informuje, że została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa na wykonywanie od 1 lipca 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku usługi  w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brzeźnica.

 

Read more...

 
There are no translations available.

OGL2

 

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że wzorem lat ubiegłych również w 2017 roku istnieje
możliwość uzyskania
dotacji na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.

 

Read more...

 
There are no translations available.

Ustawa Śmieciowa - załącznik do podatków copy

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że w roku 2017 nie uległy zmianie
terminy i wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę uiszcza się raz na kwartał z dołu, w terminach do 30 dnia trzeciego miesiąca każdego kwartału.

 

Read more...

 
There are no translations available.

Ustawa Śmieciowa - załącznik do podatków copy

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Brzeźnica uprzejmie informuje, że została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa na wykonywanie od 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brzeźnica.

 

Read more...

 
There are no translations available.

 

OGL2

 

Urząd Gminy Brzeźnica uprzejmie informuje, że od dnia 11.02.2016 r. właściciele nieruchomości
z terenu gminy mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy oczyszczalni.

 

Read more...

 
There are no translations available.

Ustawa Śmieciowa - załącznik do podatków copy

 

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Brzeźnica uprzejmie informuje, że została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa na wykonywanie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brzeźnica.

 

Read more...

 

ekoportal