There are no translations available.

OGL2

 

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że wzorem lat ubiegłych również w 2017 roku istnieje
możliwość uzyskania
dotacji na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.

 

 

Kwota dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi do 4.000 zł brutto za zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów poniesionych po dniu podpisania umowy.

Dotacje przyznawane są w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy, na dany rok budżetowy.

 

Rok

Ilość osób

Łączna kwota dofinansowania w poszczególnych latach

2014

24

96.000,00 zł

2015

44

175.900,01 zł

2016

49

196.000,00 zł

W poniższym zestawieniu prezentujemy jak na przestrzeni lat wzrasta zainteresowanie Mieszkańców tego typu pomocą finansową.

Poniżej do pobrania niezbędne dokumenty:

  1. Regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica (Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015 r.)
  2. Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie.
  3. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wypłatę dotacji wnioskodawcy, który ubiega się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
  4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
  5. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Szczegółowych informacji udziela Pani Aneta Dzieża – Inspektor UG, tel. 33 879 20 29 w.24

 

Załączniki do pobrania:

1. Zgłoszenie wykonania oczyszczalni pobierz
2. Wniosek pobierz
3. Uchwała - dofinansowanie oczyszczalni pobierz
4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością pobierz
5. Oświadczenie współwłaściciela pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos

 

ekoportal