There are no translations available.

Ustawa Śmieciowa - załącznik do podatków copy

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Brzeźnica uprzejmie informuje, że została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa na wykonywanie od 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brzeźnica.

 

 

Firma P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o. dostarcza właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brzeźnica harmonogramy wywozu odpadów od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przez Pocztę Polską.

Harmonogram oprócz terminów wywozu odpadów komunalnych i selektywnych zawiera również ważne informacje jak adres i dane kontaktowe firmy odbierające odpady, adres, termin i godziny otwarcia PSZOK oraz zasady odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektroniczny i odpadów ulegających biodegradacji.

Od 1 lipca 2016 r. w terminach odbioru odpadów będzie można oddawać do 5 worków o pojemności 120 litrów na miesiąc odpady komunalne ulegające biodegradacji tj. trawę, liście i gałęzie.

Na odwrocie harmonogramu znajduje się informacja dotycząca zasad selektywnej zbiórki odpadów.      

W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych w terminie wynikającym z harmonogramu prosimy o natychmiastowe interwencje w tutejszym Urzędzie tel. 33 8792029 lub do PUK „EMPOL” Biuro Obsługi Klienta tel. 33 8730664, 33 8730682, 723684644

Harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – zobacz

Informacja jak segregować odpady - zobacz

 

 

ekoportal