There are no translations available.

 

OGL2

 

Urząd Gminy Brzeźnica uprzejmie informuje, że od dnia 11.02.2016 r. właściciele nieruchomości
z terenu gminy mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy oczyszczalni.

 

Wnioski przyjmowane są zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica przyjętym Uchwałą Nr XII /117/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.

 

Do pobrania:

1. Regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica pobierz
2. Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie pobierz
3. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wypłatę dotacji wnioskodawcy, który ubiega się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków pobierz
4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków pobierz
5. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością pobierz
 

ekoportal