Informacja – odbiór odpadów w 2015 roku

There are no translations available.

Ustawa Śmieciowa - załącznik do podatków copy

 

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Brzeźnica uprzejmie informuje, że została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa na wykonywanie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brzeźnica.

 

 

Firma P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o. będzie dostarczać właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brzeźnica harmonogramy wywozu odpadów od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Brzeźnica,

W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych w terminie wynikającym z harmonogramu prosimy o natychmiastowe interwencje w tutejszym Urzędzie tel. 33 8792029 lub do PUK „EMPOL” Biuro Obsługi Klienta tel. 33 8730664, 33 8730682

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać co drugi miesiąc w terminie do 15 dnia każdego drugiego miesiąca w terminach:

   1) za miesiąc styczeń-luty do 15 lutego danego roku,

   2) za miesiąc marzec-kwiecień do 15 kwietnia danego roku,

   3) za miesiąc maj-czerwiec do 15 czerwca danego roku,

   4) za miesiąc lipiec-sierpień do 15 sierpnia danego roku,

   5) za miesiąc wrzesień-październik do 15 października danego roku,

   6) za miesiąc listopad-grudzień do 15 grudnia danego roku.

Należność należy wpłacać:

- w kasie Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica,

- przelewem na rachunek bankowy Urzędu na konta indywidualne

- u inkasenta (sołtysa) w danym sołectwie.

Informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok zostaną wysłane do Państwa w miesiącu styczniu 2015 roku.

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.

Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Brzeźnica na 2015 rok – zobacz

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

ekoportal